Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng

Số ĐT: 0236.3519.929 - 0236.3519.991 - 0236.3531.332

Website: www.donga.edu.vn

Email:

Khoa Công nghệ thông tin

Số điện thoại: 0236.3828.556 

Nguyễn Quốc Vương

0935.668.219

Tạ Quốc Ý

0905.164.961