GÓC KỸ NĂNG

  • Phương pháp làm việc nhóm hiệu quả

    Phương pháp làm việc nhóm hiệu quả

    12/11/2018

    Làm việc nhóm có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của mỗi đơn vị, tổ chức không những góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, gắn kết các thành viên với nhau, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Tuy nhiên để hoạt...

    Xem chi tiết