Workshop "Enhancing the cross-border development of skilled professionals across the APEC region"

Trong thế giới kinh tế hiện đại, chuyên gia chuyên nghiệp là nền tảng quan trọng để tăng trưởng và sáng tạo trong nhiều ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như lĩnh vực số hóa và quản lý chuỗi cung ứng. Sự yêu cầu của chuyên gia chuyên nghiệp dự kiến sẽ tăng trong quá trình khởi phục kinh tế và xã hội của khu vực APEC sau tác động của dịch COVID-19.

Workshop "Enhancing the cross-border development of skilled professionals across the APEC region" đã diễn ra vào ngày 27 tháng 1 năm 2023, với mục đích chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp hỗ trợ phát triển nhân lực chuyên môn trên toàn khu vực APEC.

Nhân lực chuyên môn là yếu tố quan trọng để tăng trưởng và sáng tạo trong nhiều ngành công nghiệp và kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như lĩnh vực số hóa và quản lý chuỗi cung ứng. Nhu cầu nhân lực chuyên môn dự kiến sẽ tăng trong quá trình khu vực APEC khởi phục từ tác động kinh tế và xã hội của pandemic COVID-19.

Vì vậy, các nước APEC phải hợp tác với tập đoàn để tìm kiếm các cách mới để cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển chuyên môn, bằng cách kết hợp các hoạt động quốc nội và quốc tế để khuyến khích đào tạo, đào tạo và tạo việc làm. Hiện tại, có rất nhiều chương trình hiện có trên các nước APEC khác nhau để tăng cường phát triển nhân lực chuyên môn qua biên giới.

 

Hội nghị APEC lần này có sự tham gia của tiến sĩ Đỗ Sính,  là Phó Hiệu trưởng của Đại học Đông Á, Việt Nam. Thầy cũng đảm nhiệm các nhiệm vụ quản lý và chỉ đạo nghiên cứu khoa học và dịch vụ cộng đồng giữa giảng viên và sinh viên của Đại học Đông Á. Thầy có hơn 13 năm kinh nghiệm trong quản lý và chế độ tạo, về quản lý công nghệ thông tin và truyền thông - dưới sự quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, và có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong giảng dạy và nghiên cứu. Thầy là một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Công nghệ SDN, Laboratoire Broadband Mobile, NCTU, Đài Loan. Phạm vi nghiên cứu của thầy bao gồm mạng 5G, SDN/NFV, Internet of Things, big data và machine learning. Thầy đã có những chia sẽ quý giá góp phần thúc đẩy phát triển nhân lực chuyên môn tại các nước APEC.

Nội dung chi tiết hội nghị: