THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


ThS. Trần Vũ Anh Thư

 • Văn phòng: Khoa công nghệ thông tin - Phòng 710 - Đại học Đông Á.
 • Điện thoại: 0905.560.588
 • Email: thutva@donga.edu.vn

Education:

 • 2012 - 2014: Thạc sĩ (Quản trị kinh doanh), Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội.
 • 1997 - 2002: Kỹ sư (Công nghệ thông tin), Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Research Areas:

 • Applied graphics.
 • Image processing.

Experiences:

 • 2005 - 2007: Officer, Dong A University.
 • 2008 - 2012: Lecturer, Dong A University.
 • 2012 - present: Vice head of Department, Dong A University.

Publications:

 1. Hồ Đức Lĩnh, Trần Vũ Anh Thư, Động lực phát triển mã nguồn mở, Tập san Đại học Đông Á, 2012.
 2. Trần Vũ Anh Thư, Nguyễn Thị Ngọc Sương, Hồ Đức Lĩnh, Phương pháp học từ vựng tiếng Anh và kỹ thuật “free reading”, Tập san Đại học Đông Á, 2013.
 3. Lê Thị Kim Tuyết, Trần Vũ Anh Thư, Xây dựng cá tính thương hiệu: Cách thức để định vị thương hiệu, Tập san Đại học Đông Á, 2013.
 4. Đặng Văn Nghĩa, Trần Vũ Anh Thư, Kết nối GNS3 và VMWare Workstation với Wireless NIC, Tập san Đại học Đông Á, 2015.
 5. Do Van Tuan, Ho Duc Linh, Dang Van Nghia, Nguyen Quoc Vuong, Tran Vu Anh Thu, Tran Manh Hung, "Design a platform for high flexibility and low-cost monitoring systems with a case study: warning system for gamma radiation and environment", Hội thảo quốc gia lần thứ XX một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông, 2017.