THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


ThS. Nguyễn Quốc Vương

 • Văn phòng: Khoa công nghệ thông tin - Phòng 710 - Đại học Đông Á.
 • Điện thoại: 0935.668.219
 • Email: vuongnq@donga.edu.vn

Education:

 • 2009 - 2011: Thạc sĩ (Khoa học máy tính), Đại học Đà Nẵng.
 • Luận văn: Nghiên cứu cơ sở dữ liệu phân tán và ứng dụng thiết kế hệ thống bán vé máy bay.
 • 2001 - 2005: Cử nhân (Khoa học máy tính), Đại học khoa học Huế.

Research Areas:

 • Database.
 • Distributed database.
 • Data mining.
 • Software engineering.

Experiences:

 • 2006 - 2012: Lecturer, Dong A University.
 • 2012 - 2014: Vice head of Department, Dong A University.
 • 2014 - present: Vice dean of IT Faculty, Dong A University.

Projects:

 1. Xây dựng giải pháp và triển khai cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống quản lý đào tạo tại các trường đại học.
 2. Nghiên cứu cơ sở dữ liệu phân tán và ứng dụng thiết kế hệ thống bán vé máy bay.

Publication:

 1. Nghiên cứu kho dữ liệu phân tán và ứng dụng trong các trường đại học, Tập san Đại học Đông Á, 2011.
 2. Do Van Tuan, Ho Duc Linh, Dang Van Nghia, Nguyen Quoc Vuong, Tran Vu Anh Thu, Tran Manh Hung, "Design a platform for high flexibility and low-cost monitoring systems with a case study: warning system for gamma radiation and environment", Hội thảo quốc gia lần thứ XX một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông, 2017.