Lễ ra mắt Viện Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ tiên tiến - IRATT

Viện Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ tiên tiến (Institute of Research and Advanced Technology Transfer - IRATT) được thành lập theo Quyết định số 469/QĐ-ĐHĐA-HCNS ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á nhằm mục đích: Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên của Nhà trường; tạo lập môi trường nghiên cứu khoa học công nghệ cho các nghiên cứu viên, nhà khoa học làm việc trong các trường đại học, viện nghiên cứu; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Viện Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ tiên tiến là đầu mối hỗ trợ cho nghiên cứu, phát triển và triển khai các sản phẩm khoa học công nghệ có giá trị, đóng góp vào sự “chuyển mình” mạnh mẽ của xã hội trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Mọi ý tưởng sáng tạo, những dự định nghiên cứu của cá nhân, nhóm nghiên cứu hoặc tổ chức doanh nghiệp trong các lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện, điện tử, kỹ thuật ô tô, kỹ thuật xây dựng, thực phẩm, sinh học, y tế, giáo dục…

enlightenedThư Ngỏ gửi sinh viên, cựu sinh viên, doanh nghiệp đối tác, giảng viên cơ hữu, các chuyên gia

enlightenedĐăng ký các đề tài và ý tưởng nghiên cứu để nhận sự tài trợ từ Quỹ đầu tư, phát triển khoa học công nghệ  - Viện IRATT 

Nguồn: Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Đông Á