THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


ThS. Hồ Đức Lĩnh

 • Văn phòng: Khoa công nghệ thông tin - Phòng 710 - Đại học Đông Á.
 • Điện thoại: 0905.528.6887
 • Email: linhhd@donga.edu.vn

Education:

 • 2010 - 2012: Thạc sĩ (Khoa học máy tính), Đại học Đà Nẵng.
 • 2006 - 2010: Cử nhân (Công nghệ thông tin), Đại học Nha Trang.

Research Areas:

 • Image processing.
 • Open Source.

Experiences:

 • 2010 - 2013: Lecturer, Dong A University.
 • 2013 - present: Vice head of Department, Dong A University.

Publications:

 1. Hồ Đức Lĩnh, Điều khiển và tránh tắc nghẽn trong mạng IP (IPv4), Tập san Đại học Đông Á, 2011.
 2. Hồ Đức Lĩnh, Các động lực phát triển phần mềm mã nguồn mở, Tập san Đại học Đông Á, 2012.
 3. Trần Vũ Anh Thư, Nguyễn Thị Ngọc Sương, Hồ Đức Lĩnh, Phương pháp học từ vựng tiếng Anh và kỹ thuật "free reading", Tập san Đại học Đông Á, 2013.
 4. Hồ Đức Lĩnh, Xử lý hình thái học trên ảnh và ứng dụng, Tập san Đại học Đông Á, 2013.
 5. Hồ Đức Lĩnh, Nhận dạng trái bưởi bằng dựa trên biến đổi sóng Gabol và thuật toán K-NN, Tập san Đại học Đông Á, 2014.
 6. Hồ Đức Lĩnh, Phát hiện khuyết điểm trên bề mặt trái bưởi sử dụng không gian màu CIE L*a*b* và thuật toán phân đoạn ảnh toàn cục, Tập san Đại học Đông Á, 2015.
 7. Do Van Tuan, Ho Duc Linh, Dang Van Nghia, Nguyen Quoc Vuong, Tran Vu Anh Thu, Tran Manh Hung, "Design a platform for high flexibility and low-cost monitoring systems with a case study: warning system for gamma radiation and environment", Hội thảo quốc gia lần thứ XX một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông, 2017.