ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN - CÁN BỘ

 

TS. Đỗ Sính


Trưởng khoa
Email:  sinhdo@donga.edu.vn
Điện thoại: 0236 3.828.556
Lĩnh vực nghiên cứu:
- 5G Mobile Network,
- Software Define Network (SDN),
- Network Function Virtualization (NFV),
- Internet of Things (IoT),
- Big Data,
- Machine learning,
- E-commerce.
- BlockChain

ThS. Nguyễn Quốc Vương


Phó Khoa (Kiêm Phó trưởng bộ môn CNPM)
Email:  vuongnq@donga.edu.vn
Điện thoại:  0236 3.828.556
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Cơ sở dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu phân tán.
- Công nghệ phần mềm.
- Khai phá dữ liệu.

 

TS. Đỗ Văn Tuấn


Giảng viên
Email:  tuandv@donga.edu.vn
Điện thoại: 0236 3.828.556
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Data mining, multimedia signal processing,
- Fault Detection and Diagnosis for rotating machines,
- Teaching pedagogy, IT and data science curriculum for K12 and STEM education.

ThS. Trần Vũ Anh Thư


Giảng viên (Kiêm Phó trưởng BM Đồ họa)
Email:  thutva@donga.edu.vn
Điện thoại:  0236 3.828.556
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Đồ học ứng dụng.
- Xử lý hình ảnh.

ThS. Đặng Văn Nghĩa


Giảng viên (Kiêm Phó trưởng BM MMT&TT)
Email:  nghiadv@donga.edu.vn
Điện thoại:  0236 3.828.556
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Internet of Things
- Mạng máy tính
- Quản trị và Bảo mật mạng
- Định tuyến và chuyển mạch
- Certified Ethical Hacker (CEH)
Chứng chỉ:
- CCNA - Cisco Certified Network Associate
- MOS - Microsoft Office Specialist (Word 2019, Excel 2016, PowerPoint 2019)
Khóa đào tạo:
- Certified Ethical Hacker version 12 (CEHv12)

ThS. Tạ Quốc Ý


Giảng viên
Email:  ytq@donga.edu.vn
Điện thoại: 0905.164.961
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Lập trình di động
- Lập trình giao diện Web.
- Web Services.

 

THS. Trương Văn Hiệu


Giảng viên

Emailhieutv.kcb@donga.edu.vn

Điện thoại: 0985355323

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Lập trình giao diện Web
- Lập trình di động
- Internet of Things

THS. Trần Việt Hiếu


Giảng viên

Email:hieutv@donga.edu.vn

Điện thoại:0375658211

Lĩnh vực nghiên cứu:

Toán ứng dụng

Bùi Thị Quỳnh Hoa:


Giáo vụ khoa

Email:  hoabtq@donga.edu.vn
Điện thoại:  0236 3.828.556