THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


ThS. Đặng Văn Nghĩa

 • Văn phòng: Khoa công nghệ thông tin - Phòng 710 - Đại học Đông Á.
 • Điện thoại: 0975.079.414
 • Email: nghiadv@donga.edu.vn

Education:

 • 2015 - 2017:  Thạc sĩ (Khoa học máy tính), Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
 • 2005 - 2010:  Kỹ sư (Công nghệ thông tin), Đại học Đà Lạt.

Research Areas:

 • Internet of Things
 • Computer Network
 • Network Security and Management
 • Routing and Switching

Experiences:

 • 2010 - present: Lecturer, Dong A University.

Publications:

 1. Đặng Văn Nghĩa, Lê Đình Trúc, "Giải pháp tối ưu phòng thực hành CNTT", Tập san Đại học Đông Á, 2013.
 2. Đặng Văn Nghĩa, Trần Vũ Anh Thư, "Kết nối GNS3 và VMware Workstation với Wireless NIC", Tập san Đại học Đông Á, 2015.
 3. Do Van Tuan, Ho Duc Linh, Dang Van Nghia, Nguyen Quoc Vuong, Tran Vu Anh Thu, Tran Manh Hung, "Design a platform for high flexibility and low-cost monitoring systems with a case study: warning system for gamma radiation and environment", Hội thảo quốc gia lần thứ XX một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông, 2017.