Tuyển sinh viên thực tập Batch 7 của Công ty TMA Solutions (Industry Internship)

Thực tập hưởng lương dành cho sinh viên năm thứ 3 ngành CNTT

Công ty TMA Solutions (Industry Internship) tuyển sinh viên thực tập Batch 7. Thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 06/2021. Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA - Chi nhánh Bình Định, vui lòng điền thông tin đăng ký theo đường link https://bit.ly/tip-internship hoặc nộp hồ sơ về địa chỉ email intern-binhdinh@tma.com.vn trước ngày 15/5/2021.