Thực tập - Đồ án tốt nghiệp [Khoá 17 chính quy & khoá 18, 19 liên thông]

Lớp IT17A1.11, IT17A1.12 và các lớp liên thông IT19B1, IT19B1. IT18C1.

Thông báo: Về việc thực hiện đồ án tốt nghiệp

Khoa Công nghệ thông tin lưu ý đến các em sinh viên lớp IT17A1.11, IT17A1.12, IT19B1, IT19B1., IT19C1 một số nội dung liên quan đến việc thực tập và làm đồ án tốt nghiệp như sau:

1. Thực tập tốt nghiệp:

  • Các em chủ động liên hệ, tìm doanh nghiệp thực tập và cập nhật thông tin doanh nghiệp cho giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp.
  • Trường hợp sinh viên không tìm được đơn vị thực tập, các em liên hệ với giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp để được hướng dẫn.

2. Đồ án tốt nghiệp:

  • Hôm nay 22/03/2021, thời gian hoàn thành và nộp bản in đề cương đồ án tốt nghiệp về khoa là 20/03/2021 theo thông báo trước. Vì vậy các nhóm thực hiện đồ án chủ động liên hệ với giảng viên hướng dẫn để trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan đến đề tài, hoàn thành biểu mẫu đề cương và nộp bản in về khoa có xác nhận của giảng viên hướng dẫn.

3. Thông tin chi tiết: Kế hoạch chi tiết || Biểu mẫu đề cương || Danh sách sinh viên || Danh mục đề tài

Khoa Công nghệ thông tin