Thực tập - Đồ án tốt nghiệp [Khoá 16 chính quy]

Thông báo: Về việc thực hiện đồ án tốt nghiệp

Khoa Công nghệ thông tin lưu ý đến các em sinh viên lớp IT16A1.11, IT16A1.12 một số nội dung liên quan đến việc thực tập và làm đồ án tốt nghiệp như sau:

  • Hiện nay đã cuối tháng 06/2020, thời gian hoàn thành và nộp đồ án tốt nghiệp về khoa là 31/07/2020. Vì vậy các nhóm thực hiện đồ án chủ động liên hệ với giảng viên hướng dẫn để trao đổi các nội dung liên quan đến đề tài, những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện đồ án và báo cáo kết quả hàng tuần (mỗi tuần ít nhất 1 lần).
  • Các em tham gia thực tập tại doanh nghiệp theo đúng kế hoạch đã ban hành, báo cáo công việc thực hiện trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp và viết báo cáo.

Khoa Công nghệ thông tin