Thông báo - Bảo vệ Online - Lịch bảo vệ Đồ Án Tốt Nghiệp 2021 khoá K17

Các em sinh viên thân mến,

Chỉ còn vài ngày nữa, các em sẽ chính thức bảo vệ Đồ Án Tốt Nghiệp trước hội đồng.

Năm nay, các em sẽ bảo vệ với hình thức online từ 23-25/06/2021  

Những ngày tháng miệt mài cố gắng nghiên cứu và hoàn thiện đồ án dưới sự hướng dẫn của giáo viên cuối cùng cũng có kết quả. 

Kỳ bảo vệ đồ án tốt nghiệp lần này, có rất nhiều đề tài hay và mới đòi hỏi sự sáng tạo và tổng hợp kiến thức trong suốt 4 năm học tập dưới mái trường Đại Học Đông Á. 

Cùng điểm qua các đề tài mà các em đã nỗ lực thực hiện.

Và sau cùng, chúc các em bảo vệ đồ án thành công :

TT

Giảng viên hướng dẫn

IDSV

Họ và tên sinh viên

Ngày sinh

Lớp

Tên đề tài Tốt nghiệp

 1. 1

ThS. Đặng Văn Nghĩa

38408

Đỗ Minh

Dũng

20/4/1998

IT17A1.12

Nghiên cứu các giải pháp tấn công - phòng thủ mạng và xây dựng hệ thống

 1.  

ThS. Đặng Văn Nghĩa

40780

Nguyễn Thái

Tiên

12/9/1999

IT17A1.12

Nghiên cứu giải pháp Penetratrion Testing (OWASP) và xây dựng hệ thống mô phỏng

 1.  

ThS. Đặng Văn Nghĩa

41263

Phạm Đình 

Quang

21/9/1997

IT17A1.12

Nguyên cứu các giải pháp tấn công - phòng thủ mạng và xây dựng hệ thống mô phỏng

 1.  

ThS. Đặng Văn Nghĩa

41551

Trần Văn

Quí

23/11/1999

IT17A1.12

Nghiên cứu giải pháp Penetratrion Testing (OWASP) và xây dựng hệ thống mô phỏng

 1.  

ThS. Đặng Văn Nghĩa

40613

Đào Nhật

Luân

14/4/1999

IT17A1.12

Nghiên cứu xây dựng hệ thống dạy học trực tuyến dựa trên nền tảng Canvas

 1.  

ThS. Đặng Văn Nghĩa

42058

Nguyễn Hoàng

6/8/1998

IT17A1.12

Nghiên cứu sự ràng buộc của các giao thức oneM2M lớp vận chuyển MQTT

 1.  

ThS. Đặng Văn Nghĩa

41958

Phạm Đình 

Khải

16/6/1999

IT17A1.12

Nghiên cứu sự ràng buộc của các giao thức oneM2M với lớp vận chuyển MQTT

 1.  

ThS. Đặng Văn Nghĩa

38410

Lê Võ Quang

Sang

16/10/1998

IT17A1.12

Nghiên cứu sự ràng buộc của các giao thức oneM2M với lớp vận chuyển MQTT

 1.  

ThS. Đặng Văn Nghĩa

40579

Đặng Nguyễn Hoài

Tâm

25/07/1999

IT17A1.12

Nghiên cứu sự ràng buộc của các giao thức oneM2M với lớp vận chuyển MQTT

 1.  

ThS. Đặng Văn Nghĩa

40649

Nguyễn Công 

Luận

13/12/1999

IT17A1.12

Nghiên cứu sự ràng buộc của các giao thức oneM2M với lớp vận chuyển MQTT

 1.  

ThS. Đặng Văn Nghĩa

40833

Đỗ Trung

Nam

6/4/1999

IT17A1.12

Nghiên cứu sự ràng buộc của các giao thức oneM2M với lớp vận chuyển MQTT

 1.  

ThS. Đặng Văn Nghĩa

40686

Nguyễn Ngọc Tùng

Lâm

7/7/1999

IT17A1.12

Nghiên cứu sự ràng buộc của các giao thức oneM2M với lớp vận chuyển MQTT

 1.  

ThS. Đặng Văn Nghĩa

41091

Hoàng Trần Công

Danh

7/10/1999

IT17A1.12

Nghiên cứu sự ràng buộc của các giao thức oneM2M với lớp vận chuyển MQTT

 1.  

ThS. Đặng Văn Nghĩa

40581

Huỳnh Xuân

Lộc

25/9/1999

IT17A1.12

Nghiên cứu sự ràng buộc của các giao thức oneM2M với lớp vận chuyển MQTT

 1.  

ThS. Đặng Văn Nghĩa

40715

Nguyễn Thanh

5/1/1999

IT17A1.12

Nghiên cứu sự ràng buộc của các giao thức oneM2M với lớp vận chuyển MQTT

 1.  

ThS. Đặng Văn Nghĩa

41171

Bạch Văn

Nhật

20/4/1999

IT17A1.12

Nghiên cứu sự ràng buộc của các giao thức oneM2M với lớp vận chuyển MQTT

 1.  

ThS. Đặng Văn Nghĩa

40705

Lê Minh 

Tuấn

19/4/1999

IT17A1.12

Nghiên cứu sự ràng buộc của các giao thức oneM2M với lớp vận chuyển MQTT

 1.  

ThS. Đặng Văn Nghĩa

41720

Bùi Quốc 

Duy

20/1/1999

IT17A1.12

Nghiên cứu sự ràng buộc của các giao thức oneM2M với lớp vận chuyển MQTT

 1.  

ThS. Đặng Văn Nghĩa

40683

Ngô Trần Anh

Dũng

7/12/1999

IT17A1.12

Nghiên cứu sự ràng buộc của các giao thức oneM2M với lớp vận chuyển MQTT

 1.  

ThS. Đặng Văn Nghĩa

40971

Nguyễn Quân

Nhân

26/10/1999

IT17A1.12

Nghiên cứu sự ràng buộc của các giao thức oneM2M với lớp vận chuyển MQTT

 1.  

Ths. Đặng Văn Nghĩa

40983

Lê Quốc Hoài

Ân

05/04/1999

IT17A1.12

Nghiên cứu sự ràng buộc của các giao thức oneM2M với lớp vận chuyển MQTT

 1.  

Ths. Đặng Văn Nghĩa

41169

Lê Văn

Nin

02/02/1999

IT17A1.12

Nghiên cứu sự ràng buộc của các giao thức oneM2M với lớp vận chuyển MQTT

 1.  

Ths. Đặng Văn Nghĩa

41245

Huỳnh Văn 

Sỹ

16/04/1999

IT17A1.12

Nghiên cứu sự ràng buộc của các giao thức oneM2M với lớp vận chuyển MQTT

 1.  

Ths. Đặng Văn Nghĩa

42287

Đỗ 

Trọng

20/11/1998

IT17A1.12

Nghiên cứu sự ràng buộc của các giao thức oneM2M với lớp vận chuyển MQTT

 1.  

Ths. Đặng Văn Nghĩa

40994

Nguyễn Như 

Thuần

05/12/1999

IT17A1.12

Nghiên cứu sự ràng buộc của các giao thức oneM2M với lớp vận chuyển MQTT

 1.  

Ths. Đặng Văn Nghĩa

40707

Nguyễn Ngọc 

Việt

01/06/1999

IT17A1.12

Nghiên cứu sự ràng buộc của các giao thức oneM2M với lớp vận chuyển MQTT

 1.  

ThS. Lê Văn Khanh

41722

Nguyễn Quốc

Cường

19/061999

IT17A1.11

Sử dụng các thư viện của React Native để xây dựng ứng dụng "Ứng dụng Quản quản lý thời gian làm việc bằng mã QR code"

 1.  

ThS. Lê Văn Khanh

42001

Nguyễn Văn

Quân

19/11/1998

IT17A1.11

Sử dụng các thư viện của React Native để xây dựng ứng dụng "Ứng dụng Quản quản lý thời gian làm việc bằng mã QR code"

 1.  

ThS. Lê Văn Khanh

41909

Lê Huy

Quý

26/09/1999

IT17A1.11

Sử dụng các thư viện của React Native để xây dựng ứng dụng "Ứng dụng Quản quản lý thời gian làm việc bằng mã QR code"

 1.  

ThS. Lê Văn Khanh

42028

Lê Hoàng

Lợi

07/03/1999

IT17A1.11

Sử dụng các thư viện của React Native để xây dựng ứng dụng "Ứng dụng Quản quản lý thời gian làm việc bằng mã QR code"

 1.  

ThS. Lương Anh Tuấn

41324

Võ Quốc

Khánh

14/03/1999

IT17A1.11

Sử dụng Angular và FastAPI để xây dựng website thi thử TOIEC cho sinh viên trường Đại Học Đông Á

 1.  

ThS. Lương Anh Tuấn

41435

Nguyễn Thanh 

Tùng

06/04/1999

IT17A1.11

Sử dụng Angular và FastAPI để xây dựng website thi thử TOIEC cho sinh viên trường Đại Học Đông Á

 1.  

ThS. Lương Anh Tuấn

41569

La  

Phê

06/01/1999

IT17A1.11

Sử dụng Angular và FastAPI để xây dựng website thi thử TOIEC cho sinh viên trường Đại Học Đông Á

 1.  

ThS. Lương Anh Tuấn

41629

Đinh Sỹ

Hùng

10/6/1999

IT17A1.11

Ứng dụng Deep Learning để xây dựng hệ thống phần mềm tự động điểm danh cho trương Đại học Đông Á

 1.  

ThS. Lương Anh Tuấn

41786

Nguyễn Đình 

Việt

2/3/1999

IT17A1.11

Ứng dụng Deep Learning để xây dựng hệ thống phần mềm tự động điểm danh cho trương Đại học Đông Á

 1.  

ThS. Lương Anh Tuấn

41148

Hà 

Em

2/12/1999

IT17A1.11

Sự dụng Spring boot và Reactjs xây dựng website thi thử Ilets cho sinh viên Đông Á

 1.  

ThS. Lương Anh Tuấn

41583

Võ Văn 

Thành

10/1/1999

IT17A1.11

Sự dụng Spring boot và Reactjs xây dựng website thi thử Ilets cho sinh viên Đông Á

 1.  

ThS. Lương Anh Tuấn

40844

Cao Xuân 

Thành

6/5/1998

IT17A1.11

Sự dụng Spring boot và Reactjs xây dựng website thi thử Ilets cho sinh viên Đông Á

 1.  

ThS. Tạ Quốc Ý

40701

Bùi Thị Kim 

Chi

13/6/1999

IT17A1.11

Sử dụng thư viện Selenium để xây dựng công cụ tự động kiểm thử trên nền tảng web

 1.  

ThS. Tạ Quốc Ý

40937

Nguyễn Thị Kim

Anh

8/7/1999

IT17A1.11

Sử dụng thư viện Selenium để xây dựng công cụ tự động kiểm thử trên nền tảng web

 1.  

ThS. Tạ Quốc Ý

41166

Nguyễn Minh 

Trung

26/11/1997

IT17A1.11

Sử dụng thư viện Appium để xây dựng công cụ tự động kiểm thử trên nền tảng di động

 1.  

ThS. Tạ Quốc Ý

41167

Trần Thị Minh 

Thư

20/11/1998

IT17A1.11

Sử dụng thư viện Appium để xây dựng công cụ tự động kiểm thử trên nền tảng điện thoại

 1.  

ThS. Tạ Quốc Ý

41384

Dương Thị

Thanh

12/8/1999

IT17A1.11

Sử dụng thư viện Selenium để xây dựng công cụ tự động kiểm thử trên nền tảng web

 1.  

ThS. Tạ Quốc Ý

41546

Nguyễn Đặng Thảo

Nhi

1/5/1999

IT17A1.11

Sử dụng thư viện Appium để xây dựng công cụ tự động kiểm thử trên nền tảng điện thoại

 1.  

ThS. Tạ Quốc Ý

41187

Lê Thị Mỹ 

Linh

25/9/1999

IT17A1.11

sử dụng thư viện Selenium để xây dựng công cụ tự động kiểm thử trên nền tảng web

 1.  

ThS. Tạ Quốc Ý

40654

Nguyễn Hoàng

22/12/1999

IT17A1.11

Sử dụng các thư viện của React Native để xây dụng ứng dụng tra cứu thông tin thuốc và các bệnh thông thường

 1.  

ThS. Tạ Quốc Ý

41062

Nguyễn Đức Hoàng

Quân

26/4/1999

IT17A1.11

Sử dụng các thư viện của React Native để xây dụng ứng dụng tra cứu thông tin thuốc và các bệnh thông thường

 1.  

ThS. Tạ Quốc Ý

41599

Hoàng Đình

Thông

4/6/1999

IT17A1.11

Sữ dụng công cụ Appium để xây dựng công cụ tự động kiểm thử trên nền tảng di động

 1.  

ThS. Tạ Quốc Ý

42050

Nguyễn Quốc

Đạt

16/8/1999

IT17A1.11

Sử dụng thư viện Appium để xây dựng công cụ tự động kiểm thử trên nền tảng di động

 1.  

ThS. Tạ Quốc Ý

41179

Phan Thanh

Nam

10/7/1999

IT17A1.11

Sử dụng thư viện Appium để xây dựng công cụ tự động kiểm thử trên nền tảng di động

 1.  

ThS. Tạ Quốc Ý

41955

Ngô Văn

Hiền

10/9/1999

IT17A1.11

Sử dụng thư viện Appium để xây dựng công cụ tự động kiểm thử trên nền tảng di động

 1.  

ThS. Tạ Quốc Ý

41029

Nguyễn Văn Huyền

Trí

23/5/1998

IT17A1.11

Sử dụng các thư viện của React Native để xây dựng ứng dụng tra cứu thông tin thuốc và bệnh thông thường

 1.  

ThS. Tạ Quốc Ý

40919

Nguyễn Văn

Hiên

9/9/1998

IT17A1.11

Sử dụng các thư viện của React Native để xây dựng ứng dụng tra cứu thông tin thuốc và bệnh thông thường

 1.  

ThS. Tạ Quốc Ý

40873

Lưu Văn 

Quyết

26/4/1999

IT17A1.11

Sử dụng các thư viện của React Native để xây dựng ứng dụng tra cứu thông tin thuốc và bệnh thông thường

 1.  

ThS. Tạ Quốc Ý

41210

Trần Văn

Hoàn

17/12/1999

IT17A1.11

Sử dụng các thư viện của React Native để xây dựng ứng dụng tra cứu thông tin thuốc và các bệnh thông thường

 1.  

ThS. Tạ Quốc Ý

41101

Nguyễn Nhật

Duy

22/10/1999

IT17A1.11

Sử dụng thư viện Appium để xây dựng công cụ tự động kiểm thử trên nền tảng di động

 1.  

ThS. Tạ Quốc Ý

41833

Từ Thái 

Dâng

10/6/1999

IT17A1.11

Sử dụng các thư viện của React Native để xây dựng ứng dụng tra cứu thông tin thuốc và các bệnh thông thường

 1.  

ThS. Tạ Quốc Ý

41427

Đàm Duy

Đan

18/3/1999

IT17A1.11

Sử dụng các thư viện của React Native để xây dựng ứng dụng tra cứu thông tin thuốc và các bệnh thông thường

 1.  

ThS. Tạ Quốc Ý

41286

Nguyễn Huỳnh Minh

Thành

25/7/1999

IT17A1.11

Sử dụng các thư viện của React Native để xây dựng ứng dụng tra cứu thông tin thuốc và các bệnh thông thường

 1.  

TS. Đỗ Sính

40961

Trần Huỳnh Như

Ý

24/7/1999

IT17A1.11

Nghiên cứu xây dựng mô hình “AgriUDAEthBLC": Mạng Ethereum Blockchain ứng dụng trong việc trích xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

 1.  

TS. Đỗ Sính

40909

Đàm Quốc

Lượng

8/6/1999

IT17A1.11

Nghiên cứu xây dựng mô hình “AgriUDAEthBLC": Mạng Ethereum Blockchain ứng dụng trong việc trích xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

 1.  

TS. Đỗ Sính

40972

Hoàng Văn

Hiếu

22/11/1999

IT17A1.11

Nghiên cứu xây dựng mô hình “AgriUDAEthBLC": Mạng Ethereum Blockchain ứng dụng trong việc trích xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

 1.  

TS. Đỗ Sính

40618

Nguyễn Đại Mai

Tiến

10/7/1999

IT17A1.11

Nghiên cứu xây dựng mô hình “AgriUDAEthBLC": Mạng Ethereum Blockchain ứng dụng trong việc trích xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

 1.  

TS. Đỗ Sính

40892

Nguyễn Quang 

Trường

10/8/1999

IT17A1.11

Nghiên cứu xây dựng mô hình “AgriUDAEthBLC": Mạng Ethereum Blockchain ứng dụng trong việc trích xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

 1.  

TS. Đỗ Sính

41075

Huỳnh Công 

Viên

20/10/1998

IT17A1.11

Nghiên cứu xây dựng mô hình “AgriUDAEthBLC": Mạng Ethereum Blockchain ứng dụng trong việc trích xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

 1.  

TS. Đỗ Sính

40536

Phạm Hoài

Tuấn

10/3/1999

IT17A1.11

Nghiên cứu xây dựng mô hình “AgriUDAEthBLC": Mạng Ethereum Blockchain ứng dụng trong việc trích xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

 1.  

TS. Đỗ Sính

40998

Lê Viết Thanh

Hùng

5/9/1999

IT17A1.12

Nghiên cứu xây dựng mô hình “AgriUDAEthBLC": Mạng Ethereum Blockchain ứng dụng trong việc trích xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

 1.  

TS. Đỗ Sính

41415

Phạm Phúc

Hưng

12/10/1999

IT17A1.12

Thiết lập mạng Ethereum Blockchain để quản lý chuỗi cung ứng hàng hoá trong quy trình thương mạng điện tử (sản phẩm, thanh toán và phân phối)

 1.  

TS. Đỗ Sính

41466

Lê Sỹ 

Hùng

2/6/1999

IT17A1.12

Thiết lập mạng Ethereum Blockchain để quản lý chuỗi cung ứng hàng hoá trong quy trình thương mạng điện tử (sản phẩm, thanh toán và phân phối)

 1.  

TS. Đỗ Sính

41667

Lê Quốc

Đạt

20/2/1999

IT17A1.12

Thiết lập mạng Ethereum Blockchain để quản lý chuỗi cung ứng hàng hoá trong quy trình thương mạng điện tử (sản phẩm, thanh toán và phân phối)

 1.  

TS. Đỗ Sính

40769

Hoàng Ngọc

Thành

7/8/1999

IT17A1.12

AgriUDAEthBLC: Mạng Ethereum Blockchain ứng dụng trong việc trích xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp trong khu vực miền Trung Việt Nam

 1.  

TS. Đỗ Sính

40773

Nguyễn Đinh Anh

25/12/1999

IT17A1.12

AgriUDAEthBLC: Mạng Ethereum Blockchain ứng dụng trong việc trích xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp trong khu vực miền Trung Việt Nam

 1.  

TS. Đỗ Sính

41137

Ngyễn Sỹ Hoài

Thanh

3/7/1999

IT17A1.12

AgriUDAEthBLC: Mạng Ethereum Blockchain ứng dụng trong việc trích xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp trong khu vực miền Trung Việt Nam

 1.  

TS. Đỗ Sính

41139

Nguyễn Hữu Minh

Huy

16/7/1999

IT17A1.12

Nghiên cứu giải pháp điều khiển lưu lượng mạng dựa trên mức độ ưu tiên dịch vụ trong mạng sử dụng nền tảng SDN

 1.  

TS. Đỗ Sính

41183

Võ Duy

Bắc

20/10/1999

IT17A1.12

AgriUDAEthBLC: Mạng Ethereum Blockchain ứng dụng trong việc trích xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp trong khu vực miền Trung Việt Nam

 1.  

TS. Đỗ Sính

41677

Ngô Văn Quốc

Bão

23/5/1999

IT17A1.12

Nghiên cứu giải pháp điều khiển lưu lượng mạng dựa trên mức độ ưu tiên dịch vụ trong mạng sử dụng nền tảng SDN