Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin đạt giải nghiên cứu khoa học cấp trường

Sinh viên khoa CNTT đạt giải nhì game đua xe sử dụng Unity 3D.

Khoa Công nghệ thông tin đạt giải nhì trong hội nghị khoa học sinh viên cấp trường với đề tài: Game đua xe sử dụng Unity 3D.

Sinh viên Phạm Đức Tài lớp CT12A1.1 (vị trí giữa trong ảnh)

Sinh viên đang trải nghiệm Game đua xe 3D.