Sinh viên Đại học Đông Á bảo vệ môi trường biển khỏi rác thải nhựa

Bảo vệ môi trường biển khỏi rác thải nhựa, sinh viên Đại học Đông Á đã có một ngày trải nghiệm ý nghĩa khi tham gia hoạt động vì môi trường tại bãi biển Xuân Hà (Đà Nẵng).

Không còn là một hoạt động cần phải hiệu triệu, sinh viên Đại học Đông Á đã, đang và luôn tích cực lan tỏa những nét đẹp văn hóa người sinh viên Đại học Đông Á trong từng công việc nhỏ, trong từng suy nghĩ tích cực. 

Ở đó là ALWAYS SAY HELLO, ALWAYS LINE UP, ALWAYS PICK UP TRASH!

Ở đó là sự hăng say tự học, thực hành và nhất là hăng say học ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Đức,...) để sẵn sàng tham gia vào nguồn nhân lực tại các thị trường quốc tế đang chào đón sinh viên từ Đại học Đông Á!