Sinh viên Công Nghệ Thông Tin trước cơ hội việc làm từ Chuyển Đổi Số và Cách Mạng Công Nghiệp lần 4

Với sứ mệnh đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và trên cả nước, khoa CNTT, trường Đại Học Đông Á luôn bổ sung các module môn học, ngành học mới để cập nhập kịp thời kiến thức, giúp sinh viên có thể đón nhận cơ hội việc làm từ Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và công cuộc Chuyển đổi số mang lại.

01. Sơ lược về Chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp lần 4

Hiện tại, cuộc cách mạng 4.0 trên thế giới và công cuộc chuyển đổi số trong nước đang diễn ra mạnh mẽ hằng ngày, hằng giờ với các trụ cột:

01. BlockChain (Công nghệ chuỗi khối)

02. IOT (Công nghệ kết nối vạn vật)

03. Machine Learning ( Máy học)

04. Big Data ( Dữ liệu lớn)

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0) là sự kết hợp các công nghệ giúp xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học. Cuộc CMCN thứ 4 hay Công nghiệp 4.0, là xu hướng hiện tại của tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất

Sự khác nhau giữa digitization, digitalization và chuyển đổi số (digital transformation):

3 khái niệm digitization, digitalization và chuyển đổi số (digital transformation)

Các cuộc cách mạng công nghiệp và kết quả từ quá khứ đến hiện tại

02. Vai trò Khoa Công Nghệ Thông Tin, trường Đại Học Đông Á , trước cách mạng 4.0 và công cuộc chuyển đổi số

Với sứ mệnh đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và trên cả nước, khoa CNTT, trường Đại Học Đông Á luôn bổ sung các module học phần,  các ngành học mới để cập nhập kịp thời kiến thức, giúp sinh viên có thể đón nhận cơ hội việc làm từ Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và công cuộc Chuyển đổi số mang lại.

Đặc biệt, trong năm nay 2021, bên cạnh ngành Công Nghệ Thông Tin,  Đại Học Đông Á có mở và tuyển sinh ngành Khoa Học Dữ Liệu và Trí Tuệ Nhân Tạo.

Các trụ cột công nghệ đều có trong chương trình đào tạo của khoa và được đưa vào giảng dạy triển khai ngay lập tức.

Các bạn sinh viên cùng tham gia  các nhóm cộng đồng và xem video do các thầy cô Khoa CNTT xây dựng để tìm hiểu thêm nhé:

 Video tham khảohttps://www.facebook.com/blockchainethereumvn/posts/290019776117454

 Facebook Group chuyên về Chuyển Đổi Số : https://www.facebook.com/groups/150982866966929

 Facebook Group chuyên về BlockChain : https://www.facebook.com/groups/1398456280497596