Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên khoa CNTT năm 2017-2018

Tổng kết công tác nghiên cứu Khoa học SV của Khoa năm 2017 - 2018, Khoa Công nghệ thông tin định hướng cho sinh viên nghiên cứu những sản phẩm thực tế, phục vụ cộng đồng.

Nghiên cứu khoa học là hoạt động thường niên của giảng viên, cán bộ, sinh viên toàn trường. Năm nay khoa công nghệ thông tin có 2 đề tài tham gia báo cáo tại hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học sinh viên toàn trường năm 2017-2018.

Trong đó đề tài "Làm phim hoạt hình 2D để giáo dục trẻ em từ 2 đến 5 tuổi" do sinh viên Nguyễn Thế Thanh thực hiện đạt giải Ba của SV khối kỹ thuật và đề tài "Xây dựng hệ thống CMS đáp ứng SEO sử dụng công nghệ Laravel và Vue.js" do sinh viên Trần Ngọc Hà thực hiện - Đề tài này sử dụng công nghệ lập trình mới đang được nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin tuyển dụng hiện nay.

Sinh viên Nguyễn Thế Thanh trình bày đề tài: Làm phim hoạt hình 2D để giao dục trẻ em từ 2 đến 5 tuổi