Danh sách cựu sinh viên thành đạt

Danh sách cựu sinh viên tiêu biểu của khoa ra trường kiếm được việc làm phù hợp với ngành nghề, đảm nhiệm những vị trí cao trong các công ty CNTT và có mức thu nhập tốt.