TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Sau khi theo học đại học ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Đông Á, Kỹ sư ngành Công nghệ thông tin có cơ hội nghề nghiệp thuộc các lĩnh vực như sau:

Lĩnh vực Công nghệ phần mềm

Lĩnh vực An ninh mạng

Lĩnh vực Thiết kế đồ hoạ

Kỹ sư Công nghệ thông tin còn đảm nhận các vị trí việc làm ở nghiệp vụ chuyên môn mở rộng theo CTĐT như sau:

Tại các đơn vị:

Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Sau khi tốt nghiệp và làm việc tại DN, người học có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn là thạc sĩ, tiến sĩ trong nước hoặc nước ngoài, nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, phát triển bản thân.

Việt Nam đã liên tục thiếu nguồn lực CNTT trong 3 năm qua và tình trạng thiếu tiếp tục diễn ra trong nhiều năm tiếp theo
Ông Trần Văn Tấn quản lý chi nhánh Đà Nẵng – Quản lý Trung tâm sản xuất phần mềm số 4, Công ty Sun* Asterisk
Môi trường các công ty Nhật rất tốt, nếu các bạn có khả năng nói tiếng Nhật tốt thì có cơ hội sang làm việc tại Nhật rất cao
Phạm Đức Tài - Cựu sinh viên Công ty Global Design IT
Sinh viên phải có đam mê, có khả năng tự nghiên cứu từ đó có thể tìm và đọc hiểu code của những người đi trước
Võ Ngọc Nhật - Cựu sinh viên công ty FPT Software – Lập trình viên
Công ty tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận mảng kỹ sư cầu nối thông qua việc cung cấp tài liệu và hướng dẫn trong quá trình thực tập cũng như làm việc tại công ty
Thâm - Cựu sinh viên Công ty Sun* Asterisk – Lập trình viên