Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3519 929 - 0236 3519 929

Website: www.donga.edu.vn

Email:

Khoa Công nghệ thông tin

Số điện thoại: 0236.3828.556

Nguyễn Quốc Vương

0935.668.219

Trương Thị Hoài An

0916.547.579