Thuật ngữ IT (Information Technology)

11-07-2017
Bởi: admin 162 lượt xem

       Công nghệ thông tin (IT) là một tên có hai ý nghĩa:

  • Thứ nhất: Trong cách dùng phổ biến, thuật ngữ “công nghệ thông tin” thường được sử dụng để đề cập đến tất cả các tính toán.

  • Thứ hai: Là một chương trình đào tạo bậc đại học, đề cập đến việc chuẩn bị của sinh viên để đáp ứng nhu cầu về công nghệ máy tính của doanh nghiệp, chính phủ, y tế, trường học và các tổ chức khác.

        Các chuyên gia công nghệ thông tin phải kết hợp giữa kiến thức và thực tế, thực hành chuyên môn để vận hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của tổ chức và quản lý những người sử dụng nó. Họ chịu trách nhiệm chọn sản phẩm phần cứng và phần mềm phù hợp với tổ chức. Họ tích hợp những sản phẩm này phù hợp với hạ tầng và nhu cầu của tổ chức, cài đặt, tùy chỉnh, và bảo trì các ứng dụng, qua đó cung cấp một môi trường an toàn và hiệu quả để hỗ trợ hoạt động của người dùng máy tính trong tổ chức.

        Lập kế hoạch và quản lý cơ sở hạ tầng CNTT của một tổ chức là công việc khó khăn và phức tạp đòi hỏi phải có nền tảng vững chắc trong ứng dụng tính toán cũng như kỹ năng quản lý và nhân sự. Những người này được huấn luyện các kỹ năng đặc biệt, ví dụ hiểu rõ cấu tạo và cấu trúc của hệ thống mạng, những điểm mạnh và điểm yếu. Đặc biệt cần quan tâm đến độ tin cậy, an ninh, khả năng sử dụng, hiệu quả của các phần mềm hệ thống quan trọng. Những lĩnh vực này rất khó và đòi hỏi trí tuệ.

Nguồn: http://computingcareers.acm.org

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC