Đại học Đông Á và Học viện Kỹ thuật quân sự hợp tác nghiên cứu khoa học.

03-06-2017
Bởi: admin Có: Bình luận
kyket_hvktqs

Nằm tron chiến lược đẩy mạng nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Đông Á nói chung và Khoa Công nghệ thông tin nói riêng, Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Đông Á hợp tác với Trung tâm kỹ thuật viễn thông – Học viện kỹ thuật quân sự nghiên cứu và […]