Linux Foundation tuyên bố ra đời ACRN – dự án máy ảo mã nguồn mở cho các thiết bị IoT

23-03-2018
Bởi: admin 68 lượt xem

Linux Foundation vừa tuyên bố dự án mới có tên ACRN, cung cấp code generic để tạo hypervisor cho các thiết bị IoT. Hypervisor là mã máy tính để tạo và chạy máy ảo. Dự án ACRN hướng tới mang đến cấu trúc generic cho các yếu tố hypervisor chuyên về IoT.

Linux Foundation cho biết ACRN sẽ tùy biến được và gồm 2 thành tố chính là bản thân hypervisor và mô hình thiết bị tương tác với phần cứng đằng sau.

ACRN dành cho hệ thống xe và các thiết bị thông minh

ACRN sẽ mang tới sự linh hoạt và tự động hóa dễ dàng trong môi trường IoT, đặc biệt là để phát triển các thiết bị công nghiệp thông minh.

Nhóm làm việc ACRN hy vọng các nhà cung cấp phần cứng sẽ chấp thuận dự án này,lấy làm cơ sở chạy firmware trên các thiết bị IoT, cho phép dễ dàng chuyển đổi, cập nhật giữa các OS khách khác nhau chạy máy ảo.

Các nhà phát triển hy vọng ACRN sẽ bắt kịp các giải pháp IoT hiện đại như xe ô tô thông minh, và vẫn là giải pháp toàn diện cho tất cả thiết bị IoT.

ACRN sẽ chạy Linux, Android và RTOS

Services (Host) OS của ACRN sẽ là Linux, đồng thời hỗ trợ Guest OS như Android, các nhân Linux khác hoặc RTOS.

Sơ đồ cấu trúc dự án ACRN
Sơ đồ cấu trúc dự án ACRN

Các nhà phát triển ACRN nói rằng hypervisor nhỏ hơn hypervisor trung tâm dữ liệu 6 lần, là giải pháp lý tưởng cho các thiết bị giới hạn về nguồn lực. Chúng cũng có thời gian boot nhanh hơn và an toàn hơn, workload quan trọng được ưu tiên và tách khỏi các quy trình khác.

Dự án hy vọng sẽ giảm chi phí phát triển khi mang tới 1 giải pháp sẵn có, miễn phí, đi kèm các thông lệ bảo mật tốt nhất nằm ngay trong kiến trúc, tránh được nhiều nguy cơ bảo mật như trên các thiết bị IoT ngày nay.

Theo Linux Foundation, Intel là người đóng góp chính vào dự án này từ giai đoạn phôi thai, khai thác lợi thế về kinh nghiệm của họ với công nghệ ảo hóa. Adlink, Aptiv, LG và Neusoft cũng tham gia hỗ trợ dự án trong giai đoạn đầu.

Nguồn: quantrimang.com

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC